2019. augusztus 21. szerda
Magyarság a világban
KERESZTÉNY MAGVETŐ
Erdélyi Unitárius Egyház folyóirata, megjelenik negyedévente
alakult: 1861.
---
cím: B-dul 21 Decembrie nr. 9.
400105
Cluj-Napoca (KOlozsvár)
Romania
internet: kermagv.unitarius.org
telefon: +40-264-593-236
+40-364-405-558
fax: +40-264-595-927
e-mail: keresztenymagveto@unitarius.com
---
főszerkesztő: Dr. Kovács Sándor
Országok szerint
 
Országok szerint